Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Právní novinky » Tráví vaše děti léto na táboře? A víte, jaká rizika jim hrozí?

Tráví vaše děti léto na táboře? A víte, jaká rizika jim hrozí?

Tráví vaše děti léto na táboře?

V období letních prázdnin se řada dětí chystá na všemožné tábory, ať konané v přírodě (jako např. skauting), nebo za účelem zdokonalení dítěte v různých jeho koníčcích (jazykové kurzy, hudební tábory, soustředění se svými sportovními oddíly, atd.). Řada našich potomků také jezdí k prarodičům i na jiné dobrodružné dovolené. 
Období prázdnin s sebou rovněž přináší spoustu rizik (vznik úrazů nevyjímaje).  

Víte, jaké jsou nejčastější letní úrazy u dětí? 

Na prvním místě jsou to úrazy a pády, dále pak zranění ve vodě, úpal nebo úžeh, pokousání psem či bodnutí hmyzem. 

Kdo je za dítě odpovědný? 

Podle § 2900 nového občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na zdraví či na životě, jakož i na svobodě a vlastnictví jiného. 

Když vznikne škoda … 

V případě vzniku úrazu je třeba prokazovat především, zdali osoba, která měla vykonávat nad dítětem dohled (či organizátor akce) jednala protiprávně a zdali lze u ní shledat konkrétní zavinění. Je třeba vždy prokazovat, zda mezi vznikem úrazu a zanedbáním dohledu konkrétní osobou existuje příčinná souvislost a zda lze shledat konkrétní zavinění některého z odpovědných subjektů. Těmito bývají např. oddíloví vedoucí, učitelé trenéři, instruktoři, apod. Pouze po těchto osobách lze vymáhat náhradu škody.     
Dojde-li ke zranění dítěte jiným dítětem, i zde je třeba zkoumat, zdali odpovědná osoba za dohled nad dítětem určitým způsobem zanedbala tento dohled.  

Jak postupovat při uplatnění nároku na náhradu újmy? 

Je třeba mít k dispozici dostatek důkazů, kterými svůj nárok můžete podložit (fotografie, lékařské zprávy, svědci události apod.).
Nejprve se pokuste o smírné řešení, např. zasláním doporučeného dopisu organizátorovi akce či osobě, která měla na vzniku úrazu nějaké zavinění. V dopisu je dobré uvést, jakou výši náhrady požadujete (bolestné, ztížení společenského uplatnění či jinou náhradu). Nezapomeňte také uvést lhůtu, do které očekáváte buď vyjádření označeného „škůdce“, či přímo uhrazení peněžité náhrady. Dbejte na to, abyste vše, co si s druhou stranou smírně dohodnete, měli vždy písemně podloženo! 
Není-li dohoda možná, pak nezbývá, nežli se obrátit na soud podáním žaloby

Potřebujete pomoci se lépe orientovat ve Vašich právech?
Kontaktujte naši právní kancelář!

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 15.08.2018  |  Autor: Mgr. Jaroslav Erhard

 

              


Máte zájem o naše právní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Právní novinky


09
září

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Mgr. Jaroslav Erhard


07
září

Bydlíte v nájemním bytě? Kdo je povinen platit údržbu a opravy?

Jaké náklady musí hradit nájemce?

Mgr. Jaroslav Erhard


03
září

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Mgr. Jaroslav Erhard

Všechny novinky »