Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Právní novinky » Kdo (ne)dostal amnestii v roce 2013

Kdo (ne)dostal amnestii v roce 2013

Jak jsme se dnes dozvěděli, prezident Václav Klaus vyhlásil s účinností od 2. 1. 2013 částečnou amnestii. Na tuto možno nahlížet z vícero různých pohledů, příkladmo z pohledu délky promíjených trestů či z pohledu věku amnestovaných osob.

Zvolíme li hledisko druhé - tedy z pohledu věku amnestovaných osob - pak lze tyto rozdělit do tří základních skupin. První skupinu tvoří odsouzení, jejichž věk dosáhl 75 let, další je skupina sedmdesátiletých odsouzených a do poslední skupiny patří všichni ti, které nelze zařadit do žádné z výše uváděných.

Pětasedmdesátníci

Jde o odsouzené, ke kterým byl prezident z pohledu délky promíjených trestů nejštědřejší - těmto prominul tresty (nebo jejich zbytky), pokud jejich výměra nepřesahovala 10 let.

Sedmdesátníci

Těmto odsouzeným byly prominuty jak nepodmíněné tresty odnětí svobody (nebo jejich zbytky), jejichž výměra nepřevyšovala 36 měsíců, tak i tresty odnětí svobody podmíněně odložené - bez ohledu na jejich délku.

Ostatní

Jde o skupinu odsouzených, kterým byly prominuty jak nepodmíněné tresty odnětí svobody, tak i tresty podmíněně odložené, dále též bez ohledu na jejich výměru tresty obecně prospěšných prací a domácího vězení . Tresty podmíněně odložené se těmto odsouzeným promíjely, pokud jejich délka nepřevyšovala dva roky.

Nepodmíněné tresty odnětí svobody (nebo jejich zbytky), byly těmto odsouzeným prominuty, pokud jejich výměra nepřevyšovala 1 rok.

Ten kdo byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (či výkonu jeho zbytku) nepřevyšujícímu 24 měsíců, byl mu takovýto trest prominut, pokud tento nebyl uložen za zločin, při němž byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví, za zločin proti životu a zdraví či za zločin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a nebo proti rodině a dětem.

Dobrodiní prezidenta však nebylo bezmezné. Nebylo dopřáno jednak těm, kteří byli v době od 1. 1. 2008 buď odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a nebo v témže období propuštěni z výkonu trestu (nehledí li se na ně jako by nebyli odsouzeni). V podstatě jde o skupinu recidivistů, kteří nedokázali v posledních 5-ti letech nepřetržitě pobývat na svobodě.

Článek III rozhodnutí prezidenta o amnestii se týká zmírnění některých nepodmíněných trestů odnětí svobody. V odstavci 4 stanoví zcela zásadní pravidlo, dle kterého jestliže prominutí trestu podle tohoto článku III není možné vztáhnout na celou trestnou činnost, za níž byl odsouzenému uložen úhrnný nebo souhrnný trest, pak nelze jím stanovená kritéria na takovýto případ aplikovat ani z části.

Vedle agraciační části má vyhlášená amnestie zakotveno v článku II též část tzv. aboliční. Touto částí vyhlášená amnestie nařizuje, aby veškerá dosud pravomocně neskončená trestní stíhání osob (bez ohledu na jejich věk) zahájená před 1. 1. 2005 pro trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující 10 let, byla zastavena.

V případě Vašich dotazů neváhejte kontaktovat naši právní kancelář.

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 01.01.2013  |  Autor: Mgr. Jaroslav Erhard

 

              


Máte zájem o naše právní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Právní novinky


09
září

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Mgr. Jaroslav Erhard


07
září

Bydlíte v nájemním bytě? Kdo je povinen platit údržbu a opravy?

Jaké náklady musí hradit nájemce?

Mgr. Jaroslav Erhard


03
září

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Mgr. Jaroslav Erhard

Všechny novinky »