Telefon - právní služby +420 377 224 205 Mobil - právní služby +420 723 878 058
Úvod » Právní novinky » Bydlíte v nájemním bytě? Kdo je povinen platit údržbu a opravy?

Bydlíte v nájemním bytě? Kdo je povinen platit údržbu a opravy?

Nemáte finance na vlastní bydlení? Pak pravděpodobně můžete využít institutu nájmu bytu, který je upraven v Občanském zákoníku v § 2201 a násl.. Dle tohoto ustanovení se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc (např. byt) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Obdobně lze sjednat i podnájem, kterým nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, a to i bez souhlasu pronajímatele (§ 2274 a násl. obč. zákoníku).

Jak je to ale s dalšími náklady (vedle sjednaného nájmu) připadajícími na údržbu a opravy bytu?

Jaké náklady musí hradit nájemce?

Nájemce musí hradit (vedle nájmu) též náklady připadající na běžnou údržbu a drobné opravy bytu.

Co se považuje za běžnou údržbu a drobné opravy?

Na tuto otázku nenajdete v zákonném předpise zcela vyčerpávající odpověď;  konkrétní vymezení obou těchto pojmů může být upraveno v rámci nájemní smlouvy.

Jak mohou být tyto náklady nájemce v nájemní smlouvě vymezeny?

Mohou být vymezeny buď podle druhu činnosti nebo (i) podle výše vynaložených nákladů pronajímatele či vlastníkem bytu v rámci nájemní (či podnájemní) smlouvy. Vždy se budou tyto náklady odvíjet především od kvality pronajatého bytu a obvyklých poměrů v konkrétním místě a čase.

Co obvykle spadá do drobných oprav?

Obvykle lze za drobné opravy považovat například výměnu zámků u dveří, klik, žaluzií, zvonků nebo opravy umyvadel, výlevek či výměny žárovek. Může jít též například o náklady spojené s malováním bytu.

Co dělat s jinými než drobnými opravami?

Především je povinností nájemce nutnost jiné než drobné opravy neprodleně oznámit pronajímateli. Nájemce je rovněž povinen předcházet vzniku další škody, která by mohla vzniknout jako následek takové závady. Příkladem může být, když vám např. o půlnoci praskne vodovodní potrubí, tak ihned volejte havarijní službu nebo zastavte přívod vody. V opačném případě odpovídáte za škodu tím způsobenou.

Co je povinností pronajímatele po oznámení závady nájemcem?

Pronajímatel má zákonnou povinnost v přiměřené době zajistit nápravu oznámené vady.

Co když pronajímatel nezajistí nápravu?

V takovém případě můžete nápravu zajistit sami na vlastní náklady a následně pak máte nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na takovou opravu vůči pronajímateli.

Co když vzniklou závadu nebudete nijak řešit?

V případě, že taková závada bude snižovat váš komfort bydlení, máte právo požadovat po pronajímateli slevu z nájemného.

Co když pronajímatel (nájemce v případě podnájmu) zůstane i po nahlášené vadě v nečinnosti?

Pokud pronajímatel včas nezajistí nápravu závady, není vyloučena možnost vypovědět nájem (podnájem) bytu i bez dodržení výpovědní doby.

Potřebujete pomoci se lépe orientovat ve Vašich právech?
Kontaktujte naši právní kancelář!

PDF Zaujala vás tato novinka? Stáhněte si ji ve formátu PDF zde!

Publikováno: 07.09.2018  |  Autor: Mgr. Jaroslav Erhard

 

              


Máte zájem o naše právní služby?
Napište nám!

Vaše jméno: *
Předmět zprávy: *
Váš telefon: *
Váš e-mail:

Napište zprávu: *


Pole označená * jsou povinná.

Právní novinky


09
září

Držba - co je to?

Co znamená držba řádná, pravá a poctivá?

Mgr. Jaroslav Erhard


07
září

Bydlíte v nájemním bytě? Kdo je povinen platit údržbu a opravy?

Jaké náklady musí hradit nájemce?

Mgr. Jaroslav Erhard


03
září

Jak odevzdat byt po skončení nájmu?

Pozor na to, kdy byt vracíte.

Mgr. Jaroslav Erhard

Všechny novinky »